Tips voor Mindmapping

Mindmapping is een techniek, ontwikkeld door de Engelsman Tony Buzan, die u kan helpen om informatie, gedachten en denkpatronen in beeld te brengen. Het helpt u nieuwe verbanden te zien, op andere ideeën te komen en overzicht te behouden. Mindmapping zorgt ervoor dat de beide helften van uw hersenen worden gestimuleerd: zowel de linkerzijde voor het rationele en logische denken als de rechterzijde voor het zichtbaar maken van het creatieve denken.

 

mindmap_2doc

Hoe maak ik een mindmap?

Neem een vel papier. Schrijf het onderwerp van uw mindmap middenop het papier. Maak vanuit het onderwerp vertakkingen naar allerlei deelaspecten. Groepeer aspecten, breng verbanden aan. Gebruik kleuren, symbolen, afbeeldingen en kaders. Gebruik zo weinig mogelijk tekst (steekwoorden).

Toepassingen

Mindmapping past u vooral toe wanneer u veel informatie moet verwerken. Tijdens het verzamelen van de gegevens brengt u structuur en verbanden aan. Bijvoorbeeld:

  • Actief lezen van artikelen en studieboeken.
  • Verkennen van een ingewikkeld nieuw onderwerp.
  • Verwerken van grote hoeveelheden ongestructureerde informatie.
  • Opstellen van een presentatie.
  • Voorbereiden bij het schrijven van een artikel of rapport.
  • Overzicht houden over uw werk.
  • Opzetten van een website.

Hulpmiddelen

Iedereen kan mindmappen op papier. Maar dat beperkt het herordenen en rangschikken nogal. Gelukkig zijn er ook (freeware) computerprogramma's beschikbaar. Een vrij toegangelijk programma is  Mind42. Mind42 is een web georiënteerde toepassing waarmee je na registratie aan een mindmap kunt werken,