]Project Open[

po_bridging_sm_fr]project-open is het opensource altenatief voor grote en dure enterprise projectmanagement tools.

]po[ is een webbased "Enterprise Project Management" software bedoeld voor organisaties met 2 tot 2000 gebruikers die veelal op projectmatige wijze werken  ]po[ integreert de gebieden van CRM, verkoop, projectplanning, project tracking, samenwerken, tijdverantwoording, facturering en betalingen.

]project-open[   is één van de grootste op open-source gebaseerde web applicatie met meer dan 1.000.000 regels programma code

Meer dan 1000 bedrijven in 25 landen gebruiken ]po[ voor hun projecten

Bekijk onderstaande slideshow hoe ]po[ kan worden toegepast.