Taste the Waste

1 Miljard mensen lijden honger. Maar wij, de consumenten, gooien 10% van ons eten onnodig in de vuilnisbak! Dat is jaarlijks €2,4 miljard aan eetbaar voedsel en ruim € 400,- per huishouden.

Eén van de oplossingen voor het wereldvoedselprobleem is het tegengaan van voedselverspilling. En die verspilling is overal: van boer tot consument en alle schakels daartussen. Meer dan 40% van het voedsel gaat verloren tussen ploeg en bord.

Taste the Waste wil daar verandering in brengen. Veel moeite hoeft het niet te kosten, en ja: je spaart er ook nog geld mee uit.

Taste the Waste reist over de wereld om te zien hoe voedselverspilling plaats vindt, maar ook wat we er aan kunnen doen. Waarom overladen supermarkten hun schappen met een variëteit van hetzelfde product? Waarom wordt sushi als varkensvoer gebruikt? Hoeveel draagt voedselverspilling bij aan wereldhonger? Maar we zien ook hoe we verspilling kunnen reduceren zonder verlies van de huidige standaard van leven. 'Taste the Waste' laat zien dat het ook anders kan.


Taste the Waste - Trailer from bosrtv on Vimeo.

Little boxes

Ik zette een tijdje geleden een live-elpee op, opgenomen in oktober 1977, het was een registratie van een folkfestival op het terrein van de universiteit van California in Berkeley. Op die elpee stond een opvallend liedje van zangeres Malvina Reynolds, getiteld “Little Boxes”, een grappig liedje over mensen die in hun leven doen wat alle anderen ook doen: studeren, werken, in dezelfde huizen wonen, kinderen krijgen, die kinderen gaan weer studeren, werken, in dezelfde huizen wonen, ga maar door. Pete Seeger heeft met haar nummer een hitje gehad in Amerika, zijn enige hit, en daardoor kreeg Malvina Reynolds ook enige bekendheid.

1. Little boxes on the hillside,
Little boxes made of ticky-tacky,
Little boxes, little boxes,
Little boxes, all the same.
There's a green one and a pink one
And a blue one and a yellow one
And they're all made out of ticky-tacky
And they all look just the same.

2. And the people in the houses
All go to the university,
And they all get put in boxes,
Little boxes, all the same.
And there's doctors and there's lawyers
And business executives,
And they're all made out of ticky-tacky
And they all look just the same.
  3. And they all play on the golf-course,
And drink their Martini dry,
And they all have pretty children,
And the children go to school.
And the children go to summer camp
And then to the university,
And they all get put in boxes
And they all come out the same.

4. And the boys go into business,
And marry, and raise a family,
And they all get put in boxes,
Little boxes, all the same.
There's a green one and a pink one
And a blue one and a yellow one
And they're all made out of ticky-tacky
And they all look just the same.

Lees meer

Privacy in Nederland slecht beschermd

Op tal van plaatsen worden in Nederland gegevens van personen verzameld en bewaard. Daarvan zijn wij ons als consument slechts gedeeltelijk bewust. Wie bijvoorbeeld op een website gegevens invult, kan ervan uitgaan dat deze ook zullen worden bewaard. Daar heeft u ook plezier van, de volgende keer hoeft u uw adres niet meer op te geven als u een kaartje voor de schouwburg bestelt.

Maar zijn wij ons er wel altijd van bewust wanneer gegevens worden verzameld? Hoe zit het bijvoorbeeld met de RFID-chip? De minisule chip zit in vrijwel elk artikel wat u koopt. Hij registreert gegevens. Maar welke, en wat gebeurt er met deze gegevens? Wie heeft er toegang toe? Zo’n chip is uit te schakelen, maar gebeurt dit ook?

Het is met de Nederlandse wetgeving op dit vlak niet goed gesteld. De privacy van de burger wordt slecht gerespecteerd, slechter nog dan menig land in het voormalige oostblok. Op een Europese lijst met 28 landen staat Nederland op een beschamende 21ste plaats.

Het opmerkelijke is echter dat maar weinig Nederlanders zich hier druk over lijken te maken. Maakt het ons nog wel uit welke gegevens er allemaal over ons worden bewaard? Of hebben we gewoon niets meer te verbergen?

 

De brandstofcelauto

Zero Emission
In 1990 kondigde de Amerikaanse staat Californië het “Zero Emission Vehicle Program” aan, een set maatregelen die erop neerkomt dat uiteindelijk fasegewijs alleen nog de verkoop van auto’s zonder uitstoot of vrijwel zonder uitstoot van schadelijke stoffen wordt toegestaan. Omdat Californië een belangrijke afzetmarkt voor auto’s is, leidde deze maatregel tot een wedloop in de ontwikkeling van schonere voertuigen.

“Zero emission” kan eigenlijk alleen worden bereikt door gebruik te maken van elektrische aandrijving, maar de toepassing van accu’s bleek geen succes. Ook de vele experimenten met zogenoemde “hybride” voertuigen (deels met verbrandingsmotor, deels met accu’s aangedreven) hebben om die redenen uiteindelijk geen vervolg gekregen. Met brandstofcellen uitgeruste elektrische auto’s bieden wel perspectief.

Prototypes
Terwijl de Toyota Prius hybride inmiddels al enkele jaren gewoon bij de dealer te koop is, is de race naar de eerste productie-brandstofcelauto in volle gang. Vrijwel wekelijks kunnen we in de krant lezen over een nieuw prototype brandstofcelauto, of over de promotieronde die zus-en-zo prototype heeft afgelegd.

Het prototype dat waarschijnlijk het beste beeld van de toekomst geeft is de Hy-wire van GM. De naam is een samentrekking van “Hydrogen” (waterstof) en “Drive by Wire”. De auto van de toekomst verbruikt waterstof en laat zich rijden als een soort computerspelletje. “Nintendo meets the Road”, kopte een Amerikaans populair-wetenschappelijk tijdschrift bij de introductie van de Hy-wire.

Ook wordt gesleuteld aan autos met waterstof-verbrandingsmotoren, die wellicht eerder rijklaar zullen zijn dan brandstofcelautos. In september 2004 kwam BMW met een wel heel begerenswaardig prototype met waterstof-verbrandingsmotor op de proppen. Deze H2R verbrak op het Franse circuit Miramas maar liefst 9 snelheidsrecords, waaronder een topsnelheid van 302,4 km/u en 1 km met vliegende start in 11.993 seconden. De waterstof-verbrandingsmotor is gebaseerd op de benzinemotor van de huidige BMW 760i.

Tijdens de presentatie van de records kondigde BMW aan nog tijdens de levenscyclus van de huidige 7 Serie (binnen enkele jaren, dus) een hybride op de markt te zullen brengen die zowel op benzine als op waterstof rijdt.

Toekomstmuziek?
Is de brandstofcelauto toekomstmuziek? Nee, in tegendeel. Hoewel weinigen dit beseffen, staan we vrijwel aan de voet van grootschalige toepassing van de brandstofcel. Het is moeilijk voorstelbaar, maar onze “heilige koe”, de auto, zal reeds binnen enkele decennia een heel ander beestje zijn dan het huidige. De inspanningen in die richting komen voor een belangrijk deel van de Duitse en Japanse auto-industrie. Daarom citeren we hier twee wijzen uit het oosten:

“Fuel cell vehicles will probably overtake gasoline-powered cars in the next 20 to 30 years.” Takeo Fukui, managing director Research and Development, Honda Motor Co. in: Bloomberg News, 5 juni 1999.

“The fuel cell is the most promising option for the future. We are determined to be the first to bring it to market.” Juergen Hubbert, DaimlerChrysler

En natuurlijk doen de Amerikanen daar niet graag voor onder. Tot slot dus wat echte Amerikaanse PR-praat (van GM):
“Daniel O’Connell’s first car was a ’57 Chevy. He wants his daughter Kelly’s first car to be a fuel cell vehicle. He thinks GM can make that possible in the 10 years before she’s ready to drive. He should know. He’s senior staff engineer for system integration at GM’s Fuel Cell Activities”.

Zie ook de website brandstofcelautos.com

Waarom de brandstofcel

Schoon, stil, zuinig.
De brandstofcel produceert elektriciteit op tot nu toe ongekend schone en stille wijze. De nieuwe techniek betekent dus met name voorruitgang voor het milieu.

Brandstofcellen zijn echter niet alleen milieuvriendelijk, maar ook zeer efficiënt in de productie van elektriciteit.

Omdat brandstofcellen geen gevaar, geluidsoverlast of vervuiling produceert, kan de elektriciteitsproductie voor huishoudens dichterbij, of zelfs binnen de bebouwing plaatsvinden, waardoor minder transportverlies optreedt en de restwarmte kan worden ingezet, waardoor het totaalrendement verder toeneemt.

betaalbaar.
Belangrijk argument voor de toepassing is uiteraard ook de vervanging van aardolie als basis van onze energievoorziening. Vanwege de eindigheid van de olievoorraad, de prijs van olie, maar ook vanwege de huidige politieke afhankelijkheid van olieproducerende landen.

George W. Bush heeft een groot deel van het Amerikaanse budget van duurzame energie overgeheveld naar onderzoek mbt de waterstofeconomie. Sinds 9-11 wordt waterstof in de Verenigde Staten zelfs aangeduid als ‘freedom fuel’.

en voor ieder wat wils.
Milieu-activisten zien de brandstofcel als hét middel om een overgang naar een duurzame energievoorziening te forceren en zij kunnen daarmee een belangrijk deel van hun doelstellingen realiseren. De autofabrikanten zien het als een middel om van hun vervuilende imago af te komen.

bron: www.brandstofcel.com