Work in progress

EtherPad

EtherPad is the only web-based word processor that allows people to work together in really real-time.

When multiple people edit the same document simultaneously, any changes are instantly reflected on everyone's screen. The result is a new and productive way to collaborate on text documents, useful for meeting notes, drafting sessions, education, team programming, and more.

 

Lees meer

WWWat hapert

Het Berkman Center for Interner & Society van Harvard University zet zich al geruime tijd in voor vrije toegang tot intenetbronnen. Het instituur is parnter van het Opennet -initiatief, dat op wetenschappelijke wijze probeert om online filter- en bewakingsactiviteitren aan het licht te brengen en te onderzoeken.

Herdict Web is een soort doorontwikkeling op OpenNet. Herdict is een mengwoord bestaande uit herd (kudde) en verdict (oordeel). Het begrip moet duidelijk maken dat de gebruikers  'the herd' op deze site kunnen meewerken aan de zoektocht naar en beoordeling van websites en hun bereikbaarheid. Herdict vraagt surfers te melden welke websites ze niet kunnen bereiken. Doordat gebruikers  vanuit de hele wereld deelnemen, ontstaat er een beeld van welke websites waar en hoelang niet bereikbaar zijn. Als een website vanuit de hele wereld bereikbaar is behalve in China, kan dit een teken zijn dat de site daar geblokkeerd wordt. Surfers kunnen een website via een Firefoxx-extensie of een formulier op de website melden, waar bovendien berichten over onbereikbare sites te melden zijn.

Potjes Latijn

Ad fundum Tot de bodem
Ad hoc Voor deze zaak/plotseling
Ad infinitum Tot in het oneindige
Ad nauseam Tot ziekmakend toe
Alea iacta est De teerling (=dobbelsteen) is geworpen
Ante Meridiem (AM) Voor het midden van de dag
A posteriori Achteraf
A priori Van te voren
Carpe diem Pluk de dag
Cave canem Pas op voor de hond
Cogito, ergo sum Ik denk, dus ik ben
Cum laude Met lof
Cum sui Met de zijnen
Deo volente Als God het wil/toestaat
Ergo Dus
Et alii (Et al.) En anderen
Et cetera En dergelijke (enzovoort)
Ex Africa semper aliquid novi Uit Afrika komt altijd iets nieuws
Exempli gratia (e.g.) ter behoeve van het voorbeeld
Felix in columna sedet De kat zit op het zuiltje
Idem Hetzelfde
Idem dito (Ik zeg) hetzelfde
Inter arma enim silent leges Tussen de wapens zwijgen immers de wetten
In ullam rem ne properemus Wij moeten ons in geen enkele zaak haasten
Lectori salutem (L.S.) Gegroet lezer
Morituri te salutant Zij die gaan sterven groeten u
Mutatis mutandis Veranderd wat veranderd moest worden
Nota bene (N.B.) Let goed op
Pecunia non olet Geld stinkt niet
Post Meridiem (PM) Na het midden van de dag
Post mortem Na dood
Post scriptum (P.S.) Naschrift
Pro Deo Voor God (gratis)

Quod erat demonstrandum (Q.e.d.)

Hetgeen bewezen moest worden
Quo Vadis  
Sine qua non Zonder dat niet (gezegd over iets onmisbaars)
Tabula rasa Leeg vel/blad (opnieuw beginnen)
Terra firma Vaste grond (land)
Terra incognita Onbekend gebied (land)
Urbi et orbi Stad en land (gebied rond Rome)
Veni, vidi, vici Ik kwam, ik zag, ik overwon
   
Odi et amo, quare id faciam fortasse requiris Ik haat en ik bemin, waarom doe ik dat vraag je misschien
Nescio, sed fiori sentio et excrucior Ik weet het niet, maar ik voel dat het gebeurt en ik ga eraan kapot
   
Quid expectamus nunc Wat verwachten wij nu
Abent omnes volucres nidos inceptos nisi ego et tu Alle vogels zijn nesten begonnen behalve ik en jij

Screenagers

Screenagers, ook wel de internet- of de netwerkgeneratie genoemd, is de generaties die is geboren tussen na jaar 1985. Volgens de Amerikaanse onderzoeker D. Rushkoff zijn de screenagers te herkennen aan een aantal opvallende kenmerken. Deze generatie is opgegroeid met de moderne media zoals de pc, het internet en de mobiele telefoon. Deze jongeren beschikken veelal over de competentie multi-tasking.

screenager1

De tieners en twintigers van nu hebben geen behoefte meer aan overzicht en structuren, maar werken/leven graag buiten de gebaande paden. Op werkgebied willen verantwoordelijkheid, werken in teamverband, ze verzetten zich tegen sturing, willen zich ontplooien en zijn jobhoppers. D. Rushkoff is één van de velen die screenagers op deze manier beschrijft. Volgens D. Rushkoff is de jeugd gewend geraakt aan het manipuleren en controleren van hetgeen ze op het scherm zien. Ze maken dan een soort gebruik van een parallel geheugen/bewustzijn. Een voorbeeld hiervan is dat veel jongeren tegelijkertijd verschillende programma's op tv volgen door te zappen en daarbij ook nog een tijdschrift kunnen lezen. Dit lijkt volgens D. Rushkoff een nieuw aangeleerde functie, nu er ruimte is vrijgekomen in de hersenen, door nog meer uitbesteding aan externe opslag van informatie.

Intomen wereldwijde bevolkingsgroei

De wereldbevolking zal de komende 50 jaar naar 9 miljard stijgen -- en alleen door de levensstandaard van de armsten te laten stijgen kunnen we de bevolkingsgroei intomen. Dit is het paradoxale antwoord dat Hans Rosling openbaart op TED@Cannes met behulp van kleurrijke nieuwe dataweergavetechnologie (kijk maar).