7 dingen die gebeuren wanneer je niet steeds je Facebook checkt!

Eventjes Facebook checken, ik doe het zelf elke dag wel een aantal keer en met mij genoeg mensen. Facebook heeft in Nederland namelijk 9,6 miljoen dagelijkse gebruikers. Dat bleek eerder dit jaar uit het Nationale Social Media Onderzoek 2016. Maar wat gebeurt er nu als je stopt met het dagelijks checken van je Facebook?
Wij hebben zeven zaken op een rijtje gezet.

1. Je ontdekt dat een 'like' heel weinig betekenis heeft

Iets liken heeft eigenlijk vrij weinig betekenis, want hoe vaak liken we iets wat we ook daadwerkelijk leuk vinden? Heel vaak liken we iets van onze vrienden, omdat we ze willen laten weten dat we het hebben gelezen of om hen het gevoel te geven dat ze online vrienden hebben.

2. Je zal je gelukkiger voelen met wat je hebt

Wanneer je de gemiddelde Facebook-feed bekijkt, zullen hier foto's van verre vakanties, heerlijke etentjes en de nieuwste kleren op zijn te zien. Kortom het lijkt al snel dat anderen meer hebben of gelukkiger zijn. Dit is niet heel fijn voor je eigen zelfbeeld. Wanneer je stopt met het dagelijks checken van Facebook word je hier niet elke dag blootgesteld en zal je beter zien wat je zelf allemaal hebt. En zul je dus ook gelukkiger worden!

3. Je ontdekt wie je echte vrienden zijn

Via Facebook is het zeer eenvoudig om te communiceren met je vrienden. Eventjes die foto liken of een vriend taggen in een filmpje dat hij echt moet zien. Het is allemaal vrij gemakkelijk en kost je nauwelijks tijd. Maar wil die vriend ook met jou een paar uur in een café zitten of een filmpje pakken?

4. Je zal beseffen dat je voor Facebook al die tijd alleen maar een advertentie-klikkende bron van data bent

Facebook genereert inkomsten onder meer uit het verzamelen van data en het verkopen van privacygevoelige informatie. Voor Facebook ben je dus alleen een bron van data.

5. Je wordt productiever

Dit is eigenlijk een hele logische. Want laten we zeggen dat je elk uur vijf minuten aan Facebook besteedt en je van zeven uur 's ochtends tot elf uur 's avonds actief bent. Dan ben je aan het einde van de dag toch zo'n 80 minuten bezig geweest met Facebook. Bedenk je eens wat je allemaal kan doen in tachtig minuten?!

6. Je krijgt een veel voldaner gevoel aan het einde van de dag

Dit is eigenlijk een logisch gevolg van nummer 5. Je houdt tijd over dus je doet ook meer. Daarnaast geeft het afwerken van een aantal huishoudelijke klussen toch een veel voldaner gevoel dan een uurtje Facebooken.

7. Je zal socialer worden

Door het gebruik van social media in bijvoorbeeld het openbare vervoer, sluiten we ons enorm af. Je bent namelijk alleen maar bezig met je schermpje. Kijk eens om je heen, misschien kun je nog een gesprek voeren met die mevrouw die tegenover je zit. Waarschijnlijk levert dat je een beter gevoel op dan even facebooken.

IT-hindermacht

Tijdens een recente workshop bij het ministerie van Economische Zaken over cloud computing kwam na een half uurtje discussie de hamvraag naar boven: ‘Waarom zou de overheidsdienstverlening beter worden als we vanaf nu aan cloud computing doen? Hoe wordt bijvoorbeeld de sociale zekerheid beter als de overheid de cloud omarmt?’ Ik had daar niet meteen een goed antwoord op.

Na enig nadenken is het antwoord op die vraag verrassend eenvoudig: omdat de macht van de IT-afdelingen dramatisch kan worden ingeperkt. Dat die macht groot is, heeft iedere argeloze ‘klant’ van een gemiddelde IT-afdeling aan den lijve ondervonden. Probeer maar eens Skype te gebruiken om belastinggeld te besparen voor je internationale telefoontjes. Dat staat niet in het service level agreement.

Of met een (op eigen kosten gekochte) smartphone je e-mail te doen in plaats van met zo’n twintigste-eeuwse iphone, gewoon omdat het zoveel efficiënter werkt. Dat wordt niet gesupport. En helemaal gruwelijk wordt het als er iets over de grenzen van de eigen organisatie heen geregeld moet worden. Kansloos.

De gemiddelde IT-afdeling is synoniem met hindermacht en die macht is gebouwd op drie pijlers: kennismonopolie, de dooddoener ‘veiligheid’ en de mantra ‘standaardisatie betekent efficiency’. Stel, een onwetende manager stuurt een klacht van een medewerker door aan zijn IT-directeur. Die heeft een setje met standaard-antwoorden klaarliggen om niets te hoeven doen. Het eerste antwoord benut het kennismonopolie: ‘De 8080-poort die door het https-protocol wordt benut is binnen ons netwerk niet gefaciliteerd.’

Meer dan 95 procent van de managers neemt hier genoegen mee, niet wetend wat een 8080-poort is. Een manager wil immers niet dom lijken, waarom is hij anders manager? Wie doorvraagt wordt het bos in gestuurd met de veiligheidsdooddoener en de standaardisatie-mantra. Daarom beschikken ambtenaren op hun computer thuis over zeer geavanceerde ICT-tools uit de cloud, maar krijgen ze op hun werk een achterhaald keurslijf opgelegd. De gevolgen van de hindermacht van de IT-afdelingen zijn onderschat en vergaand.

Vrijwel alle grote maatschappelijke problemen in Nederland vragen om samenwerking tussen verschillende overheidssectoren en tussen verschillende overheidsniveaus. Of het nu gaat om de sociale zekerheid, belastingfraude, ontsporende jongeren, probleemwijken, drama’s in de jeugdzorg, drugshandel: steeds is de analyse dat de effectiviteit van het overheidshandelen beperkt is door de gebrekkige samenwerking tussen verschillende onderdelen van diezelfde overheid.

Geen wonder: de bestaande IT-systemen binnen de publieke sector werken die samenwerking zoveel mogelijk tegen. Diensten die hardnekkig verschillende formulieren gebruiken, databases tussen korpsen die niet gekoppeld kunnen worden, agentschappen die zorginstellingen dwingen om Internet Explorer 6 te gebruiken om data aan te leveren - de voorbeelden zijn te knullig voor woorden. Wie er iets aan probeert te doen, komt in eeuwig bureaucratisch schaak terecht en leert al snel om dat probleem zoveel mogelijk te omzeilen. Waardoor het instand blijft.

ICT kan een enorme bijdrage leveren om de transactiekosten voor samenwerking te verlagen, mits de hindermacht van de IT-afdeling wordt ingeperkt. De publieke cloud gaat dat afdwingen, zo simpel is het. Mits we twee zaken goed regelen: open standaarden en open data. Open standaarden zodat we voorkomen dat het huidige monopolie van Microsoft en aanverwanten wordt ingeruild voor een volgende monopolie, van Google of een andere grote speler.

En open data. Omdat het (straks) kosteloos kan. Gewoon via een API in plaats van via een WOB-verzoek. Zonder dat er expliciete instemming nodig is van de directeur-IT. Want democratie was van, voor en door het volk. Het zijn onze data. En zoals de voorbeelden uit het buitenland laten zien; burgers gaan vervolgens mooie dingen doen met die data. Wat de overheid informatie oplevert om beter zijn werk te doen.

 

A world built on fantasy / Is any of it real?

Is any of it real?
I mean, look at this. Look at it!
A world built on fantasy!
Synthetic emotions in the form of pills,
psychological warfare in the form of advertising,
mind-altering chemicals in the form of food,
brainwashing seminars in the form of media,
controlled isolated bubbles in the form of social networks.
Real? You want to talk about reality? We haven't lived in anything remotely close to it since the turn of the century.
We turned it off, took out the batteries, snacked on a bag of GMOs while we tossed the remnants in the ever-expanding dumpster of the human condition.
We live in branded houses trademarked by corporations built on bipolar numbers jumping up and down on digital displays,
hypnotizing us into the biggest slumber mankind has ever seen.
You have to dig pretty deep, kiddo, before you can find anything real.
We live in a kingdom of bullshit, a kingdom you've lived in for far too long. So don't tell me about not being real.
I'm no less real than the fucking beef patty in your ... As far as you're concerned, Elliot, I am very real.

Why did the chicken cross the road?

chikcen

KINDERGARTEN TEACHER:
To get to the other side.
PLATO: For the greater good.
ARISTOTLE: It is the nature of chickens to cross roads.
KARL MARX: It was a historical inevitability.
TIMOTHY LEARY: Because that's the only trip the establishment would let it take.
SADDAM HUSSEIN: This was an unprovoked act of rebellion and we were quite justified in dropping 50 tons of nerve gas on it.
RONALD REAGAN: I forget.
CAPTAIN JAMES T. KIRK: To boldly go where no chicken has gone before.
HIPPOCRATES: Because of an excess of phlegm in its pancreas.
ANDERSEN CONSULTING: Deregulation of the chicken's side of the road was threatening its dominant market position. The chicken was faced with significant challenges to create and develop the competencies required for the newly competitive market. Andersen Consulting ,in a partnering relationship with the client, helped the chicken by rethinking its physical distribution strategy and implementation processes. Using the Poultry Integration Model (PIM), Andersen helped the chicken use its skills, methodologies, knowledge, capital and experiences to align the chicken's people, processes and technology in support of its overall strategy within a Program Management framework. Andersen Consulting convened a diverse cross-spectrum of road analysts and best chickens along with Anderson consultants with deep skills in the transportation industry to engage in a two-day itinerary of meetings in order to leverage their personal knowledge capital, both tacit and explicit, and to enable them to synergize with each other in order to achieve the implicit goals of delivering and successfully architecting and implementing an enterprise-wide value framework across the continuum of poultry cross-median processes. The meeting was held in a park-like setting enabling and creating an impactful environment which was strategically based, industry-focused, and built upon a consistent, clear, and unified market message and aligned with the chicken's mission, vision, and core values. This was conducive towards the creation of a total business integration solution. Andersen Consulting helped the chicken change to become more successful.
LOUIS FARRAKHAN: The road, you see, represents the black man. The chicken `crossed' the black man in order to trample him and keep him down.
MARTIN LUTHER KING, JR.: I envision a world where all chickens will be free to cross roads without having their motives called into question.
MOSES: And God came down from the Heavens, and He said unto the chicken, ``Thou shalt cross the road.'' And the chicken crossed the road, and there was much rejoicing.
FOX MULDER: You saw it cross the road with your own eyes. How many more chickens have to cross the road before you believe it?
RICHARD M. NIXON: The chicken did not cross the road. I repeat, the chicken did NOT cross the road.
MACHIAVELLI: The point is that the chicken crossed the road. Who cares why? The end of crossing the road justifies whatever motive there was.
JERRY SEINFELD: Why does anyone cross a road? I mean, why doesn't anyone ever think to ask, What the heck was this chicken doing walking around all over the place, anyway?
FREUD: The fact that you are at all concerned that the chicken crossed the road reveals your underlying sexual insecurity.
BILL GATES: Our soon-to-be-released Chicken '98 will not only cross roads, but will lay eggs, file your important documents, and balance your checkbook.
OLIVER STONE: The question is not, ``Why did the chicken cross the road?'' Rather, it is, ``Who was crossing the road at the sametime, whom we overlooked in our haste to observe the chicken crossing?''
DARWIN: Chickens, over great periods of time, have been naturally selected in such a way that they are now genetically disposed to cross roads.
EINSTEIN: Whether the chicken crossed the road or the road moved beneath the chicken depends upon your frame of reference.
BUDDHA: Asking this question denies your own chicken nature.
RALPH WALDO EMERSON: The chicken did not cross the road... it transcended it.
ERNEST HEMINGWAY: To die. In the rain.
MICHAEL SCHUMACHER: It was an instinctive maneuver, the chicken obviously didn't see the road until he had already started to cross.
COLONEL SANDERS (Famed for Kentucky Fried Chicken): I missed one?
PHYSICIST: Because the chicken's momentum had a positive component towards the other side of the road.
QUANTUM PHYSICIST: Because you measured its momentum too precisely.
MATHEMATICIAN: Because of the intermediate values theorem.
ALGEBRAIC GEOMETRIST: Well, consider a faithfully flat etale coherent sheaf...
C PROGRAMMER: cross_road() was called from get_other_side()
C++ PROGRAMMER: chicken->CrossRoad() was called from chicken->GetOtherSide()
RMS: The licenses for most roads are designed to take away your chicken's freedom to cross it. By contrast, the GALLUS Road Public Licence...
GARY LARSON: ``THE OTHER SIDE - Why do you need a reason?''
ENS STUDENT: Contretest.
OMAR KHAYYÁM:I sent my Chicken across the Road, Some Letter of that Other-side to download:    And by and by my Chicken return'd to me, And answer'd ``I Myself am Princess and Toad:''
MARKETING DIVISION OF MICROSOFT CORPORATION: Where does your chicken want to go today?
MARVIN: The other side is just as dull as this one. Don't talk to me about chickens.
ARTHUR DENT: Why did the chicken cross the road? 42? No, that doesn't make sense.
GOETHE: Es irrt das Huhn, solang es die Straße übergeht.
HARI SELDON: It's part of the Plan.
HAMLET:To cross, or not to cross, that is the question:
- Whether 'tis nobler in the mind, to suffer
The slings and arrows of outrageous side;
Or to take arms against a road of troubles,
And by crossing end them?
THERMODYNAMIST: Because the pressure of chickens was greater on this side of the road, and the chicken's crossing made the entropy greater.